Vòng Quay Siêu Cấp Tân Sửu

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử vòng quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****hiên Trúng 300 Kim Cương 2021-05-11 00:18:23
***** Vỹ Trúng 300 Kim Cương 2021-05-11 00:16:27
***** Nổ Hũ 9586 Kim Cương 2021-05-11 00:14:23
*****ỳnh Trúng 300 Kim Cương 2021-05-11 00:12:23
*****g Hà Nổ Hũ 5540 Kim Cương 2021-05-11 00:10:23
***** Mỹ Trúng 80 Kim Cương 2021-05-11 00:08:23
*****Kiên Trúng 15000 Kim Cương 2021-05-11 00:06:25
*****gọc Trúng 300 Kim Cương 2021-05-11 00:04:23
*****Thanh Trúng 80 Kim Cương 2021-05-11 00:02:23
*****Lộc Trúng 80 Kim Cương 2021-05-11 00:00:23
***** Tâm Trúng 300 Kim Cương 2021-05-10 23:58:24
*****Hùng Trúng 80 Kim Cương 2021-05-10 23:56:26
*****iệp Trúng 80 Kim Cương 2021-05-10 23:54:23
*****Bảo Nổ Hũ 9847 Kim Cương 2021-05-10 23:52:24
*****c Chi Trúng 9999 Kim Cương 2021-05-10 23:50:23
*****ồng Nổ Hũ 935 Kim Cương 2021-05-10 23:48:23
*****c Chi Trúng Nick Full Súng 2021-05-10 23:46:27
*****hảo Trúng 15000 Kim Cương 2021-05-10 23:44:23
***** Sơn Trúng Nick Full Súng 2021-05-10 23:42:23
***** Sơn Trúng 80 Kim Cương 2021-05-10 23:40:23
***** Quý Trúng Nick Full Súng 2021-05-10 23:38:23
***** Giao Trúng Nick Full Súng 2021-05-10 23:36:26
*****Châu Trúng 80 Kim Cương 2021-05-10 23:34:23
*****Nhàn Trúng 1200 Kim Cương 2021-05-10 23:32:24
*****ờng Trúng 300 Kim Cương 2021-05-10 23:30:23
*****Trúc Nổ Hũ 1688 Kim Cương 2021-05-10 23:28:23
*****Trâm Trúng 1200 Kim Cương 2021-05-10 23:26:29
*****Bảo Trúng 15000 Kim Cương 2021-05-10 23:24:23
*****yền Trúng Nick Full Súng 2021-05-10 23:22:23
*****ằng Trúng 15000 Kim Cương 2021-05-10 23:20:23
***** Trúng 15000 Kim Cương 2021-05-10 23:18:23
***** Dunh Trúng 15000 Kim Cương 2021-05-10 23:16:30
*****iến Trúng 9999 Kim Cương 2021-05-10 23:14:23
***** Phú Trúng 9999 Kim Cương 2021-05-10 23:12:23
*****Trang Trúng 300 Kim Cương 2021-05-10 23:10:23
*****c Chi Trúng 300 Kim Cương 2021-05-10 23:08:23
*****Trang Trúng 9999 Kim Cương 2021-05-10 23:06:26
***** Nổ Hũ 2577 Kim Cương 2021-05-10 23:04:23
*****m Đa Trúng Nick Full Súng 2021-05-10 23:02:23
*****Trang Trúng 15000 Kim Cương 2021-05-10 23:00:23